submit


V videochat imate možnost, da komunicirajo z uporabniki iz drugih držav. To je dobra praksa za tiste, ki se trudijo za učenje besedišča in phonetics. Več, da lahko poberem spremljevalec, primerne starosti in s podobnimi interesi. In poleg jezikovnega usposabljanja, lahko dobili užitek od enostavno komunikacijo s prijatelji.

Format Video klepet vam omogoča, da organizirajo zasebne pogovore ena-na-ena, ali pa priklopite več ljudi, da en pogovor in se dogovorite za video konference. Številne dodatne storitve in funkcije, ki bo na voljo z elite račun.

About